Lärarkonferens Stockholm 2024

Konferens image

Välkommen på Berättarministeriets lärarkonferens!

Lusten att lära – om kreativitet och kritiskt tänkande i klassrummet  

Under läslovet vecka 44 bjuder Berättarministeriet in till en kompetensutvecklande konferens på temat Lusten att lära – om kreativitet och kritiskt tänkande i klassrummet. Konferensen riktar sig till lärare på skolor med högt socioekonomiskt index. 

Konferensens tema fokuserar på undervisning och strategier som främjar elevernas kritiska tänkande och kreativa förmågor, liksom dess inverkan på såväl elevens lustfyllda lärande som kunskapsutveckling. Berättarministeriets lärarkonferens är ett tillfälle till kompetensutveckling och kollegialt erfarenhetsutbyte kopplat till teori och praktiknära exempel från talare med bred kunskap inom området. 

För att främja förutsättningarna för kollegialt utbyte och lärande rekommenderar vi att hela arbetslag deltar på konferensen. Medverkar gör bland andra Peter Gärdenfors, filosof och professor i kognitionsvetenskap, Cecilia Wallerstedt, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, Eric Haraldsson, skolbibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö, och Patrik Lindenfors, forskare i biologisk och kulturell evolution. Moderator är Eva Krutmeijer. Carl-Einar Häckner bidrar med underhållning.

Konferensen är helt kostnadsfri, och hålls på Münchenbryggeriet i Stockholm måndag den 28/10 kl 09.00–16.00. 

 

Vi kommer att servera lakto-ovo-vegetarisk kost utan nötter. Har du andra allergier, vänligen ange dem i formuläret nedan i samband med din anmälan.

Gör din anmälan här:

Hittar du inte din skola i listan? Kontakta oss på info@berattarministeriet.se så hjälper vi dig.

 

Om du vill veta mer om hur vi hanterar och lagrar dina personuppgifter, se vår integritetspolicy här.

Medverkande:

participant image
Peter Gärdenfors

Peter Gärdenfors är filosof och professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Gärdenfors är också ledamot av bland annat Kungliga Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien samt Deutsche Akademie für Naturforscher. Peter Gärdenfors är även författare till böckerna Lusten att förstå – om lärande på människans villkor och Den meningssökande människan.

participant image
Cecilia Wallerstedt

Cecilia Wallerstedt är professor i pedagogik vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Hon har en bakgrund som lärare i matematik och musik och hennes forskning handlar om lärande och undervisning i förskola och skola. De senaste åren har hon varit med och utvecklat den didaktiska teorin Lekresponsiv undervisning i nära samarbete med verksamma lärare.

participant image
Eric Haraldsson

Eric Haraldsson är skolbibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö, som bland annat fått utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass” av fackförbundet Dik. Eric har bred erfarenhet av att tillsammans med lärarna arbeta med elevers kreativitet och kritiska tänkande. Han är också ledamot i Läsrådet.

participant image
Patrik Lindenfors

Patrik Lindenfors är affilierad forskare i biologisk och kulturell evolution vid Institutet för framtidsstudier och Stockholms universitet samt forskningssekreterare på Naturvårdsverket. Patrik berättar om olika metoder att nå kunskap och diskuterar kritiskt tänkande.

participant image
Eva Krutmeijer

Eva Krutmeijer är moderator och skribent med stort engagemang i att sprida kunskap om vetenskap och forskning till en bredare krets. Eva är även aktiv som författare.

 

participant image
Carl-Einar Häckner

Carl-Einar Häckner är illusionist, komiker, musiker och författare.

BM_srgb_neg

Copyright | 2024 | Ministry of Storytelling | All rights reserved